Video Strip Poker Classic 3.3

Video Strip Poker Classic 3.3

Torquemada Games – 75,9MB – Demo –
Strip poker game for PC. Naked amateurs and models. Start the game and undress sexy girls and women. See them all nude! The game contains big-sized, high quality, interactive video clips. During the deal sexy girls act all the time: they take cards, drop them, they smile, they undress or put their clothes on and flirt with you all the time.

Tổng quan

Video Strip Poker Classic là một Demo phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi Torquemada Games.

Phiên bản mới nhất của Video Strip Poker Classic là 3.3, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

Video Strip Poker Classic đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 75,9MB.

Video Strip Poker Classic Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Video Strip Poker Classic!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Torquemada Games
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản